OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Uusi laki osaamisen kehittämisestä työelämässä
31.12.13 klo 12.49 kirj.: Virpi Slotte
Uusi laki osaamisen kehittämisestä työelämässä

Työnantajalla on jatkossa mahdollisuus saada työntekijän koulutukseen taloudellista tukea koulutuskorvauksena tai verovähennyksenä. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden ammatillista osaamista. Lain tavoite on suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille. Sen on tarkoitus lisätä koulutusta erityisesti niille työntekijäryhmille, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle.

Koulutuskorvauksen tai verovähennyksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Lakeihin tulee aiempaa tarkemmat säännökset koulutussuunnitelman sisällöstä. Suunnitelman tulee sisältää arvion koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä siinä tapahtuvista muutoksista.

Tämä suuntaa huomion pätevän koulutussuunnitelman laatimiseen – sellaiseen, jolla varmistetaan yrityksen tarpeisiin riittävä ja oikea osaaminen. Suunnitelmaan, joka kokoaa yrityksen tarpeita, tavoitteita, kohderyhmiä ja menetelmiä yksilölliset oppimistavat huomioiden.

Itse en pitäisi tätä pelkästään läpihuuto-asiana. Kiinteistöalan työntekijöiden ikärakenteen huomioon ottaen suunnittelijoiden, tarjonnan ja koulutukseen osallistujien käsitykset oppimisesta eivät tänä päivänä ehkä eroa kovin paljon – mutta mikä on tilanne lähitulevaisuudessa? Lähdetäänkö isännöitsijä- ja kiinteistönvälitysyrityksissä siitä, että kouluttautuminen kannattaa aina? Huolehditaanko yrityksissä riittävästi siitä, miten lisätään tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden halua huolehtia omalta osaltaan siitä, ettei oma osaaminen vanhene?

Monissa suuremmissa kiinteistöalan yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen on jo arkipäivää ja lakimuutos ei välttämättä tuo suuria muutoksia henkilöstöasioiden hoitamiseen. Pienemmissä yrityksissä voidaan sen sijaan joutua vasta nyt ensimmäisen kerran uhraamaan aidosti aikaa ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. On huolehdittava sisällön kattavuuden varmistamisesta verovähennystä edellyttävällä tavalla.

Toinen vähemmän esillä oleva asia on työntekijöiden motivaation merkitys. Uusi laki lähtee siitä olettamuksesta, että kaikki ovat halukkaita osallistumaan koulutuksiin. Palkallisina tilaisuuksina ne usein varmasti päihittävätkin normaalin työpäivän mutta se, miten paljon koulutuspäivät oikeasti lisäävät ammatillista osaamista, riippuu pitkälti yritysten kyvystä laatia tulevaisuuden osaamisentarpeet huomioivat suunnitelmat – ja valita niihin sopivat menetelmät

Ei rekisteröityjä kommentteja