OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Vastuullinen kiinteistö – käyttäjien sivistäminen
30.10.13 klo 11.28 kirj.: Virpi Slotte
Vastuullinen kiinteistö – käyttäjien sivistäminen

Kysymys vastuullisesta kiinteistönhoidosta saa vastaukseksi tarpeen vastuullisesta käyttäjästä. Kiinteistöjen käytöllä samoin kuin niiden ylläpidolla kun on huomattava vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. Siksi alan toimijoilla on suuri yhteiskunnallinen vastuu.

Kiinteistöalan toimijat ovat työssään paljon vartijoita ja tärkeässä roolissa, kun sivistetään asukkaita niistä asioista, jotka ovat oleellisia asumisessa ja asuntokaupassa. Tämä edellyttää laajaa osaamista. Harva hallitsee yksin kaikkea vihreään kasvuun ja digitaaliseen murrokseen liittyvää tietoa - puhumattakaan niiden aikaansaamista vaikutuksista ihmisiin ja heidän yhteisöihinsä.

Asunnoissaan asuvien ihmisten tarpeiden palvelemisessa yhdistyy tilojen toimivuus, maksuhalukkuus ja käyttäjän ympäristötavoitteet. Päästäkseen tähän yritysten on ohjattava käyttäjiä, edistettävä niin aktiivista vuoropuhelua, asiakas- ja vuokralaisyhteistyötä, uusien käytäntöjen pilotointia kuin kehityshankkeita. Arvovaikuttaminenkaan ei olisi pahitteeksi.

Positiiviseen kannustavuuteen ja ohjaamiseen sekä laajempaan vaikuttavuuteen pyritään myös viestinnällä, raportoinnilla ja asioiden näkyväksi tekemisellä. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on osoittaa konkreettisesti käyttäjien toiminnan vaikutuksia energiankulutukseen. Avoin raportointi ja toiminnan läpinäkyvyys eivät sinällään paranna toimintaa, mutta välillisesti tätä kautta voidaan antaa eri sidosryhmille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä valintoja.

Kyse ei ole siis vain siitä, miten edistää oman toimintakulttuurin vastuullisuutta  – vaan myös siitä kuinka ohjata käyttäjiä omien vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti.

Ei rekisteröityjä kommentteja