OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma – käytännön vinkkejä
25.02.14 klo 16.20 kirj.: Virpi Slotte
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma – käytännön vinkkejä

Otsikon nimisen seminaarin toteutus onnistui hyvin – vai pitäisikö sanoa jopa odotustemme yli. Mitä tulee osallistujamääriin, varsin ajankohtainen aihe keräsi paikalle kuitenkin vain hieman tavallista suuremman osallistujajoukon. Mukaan olisi mahtunut reilusti lisääkin väkeä ja todennäköisesti käytännön vinkeillä koulutussuunnitelman laatimiseksi olisi käyttöä kiinteistöalalla laajemminkin.

Varatuomari Keijo Kaivanto avasi aamupäivän kertomalla viime hetken uutiset lainsäädännön soveltamisesta. Palautteen mukaan aiheen taustoitusta pidettiin kiinnostavana ja kuulijat arvostivat selitystä siitä, miksi laki on laadittu ja mitkä tekijät vaikuttivat sen lopulliseen muotoon. Myös yritysluokitteluja ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä pidettiin kuulemisen arvoisina.  

FM, MBA Riitta Hyppänen CM & HR Consulting Oy:stä jatkoi samasta aiheesta ja kertoi mitä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen edellyttää käytännössä. Hän pureutui puheenvuorossaan siihen, mitä verovähennyksen saaminen vaatii yrityksen henkilöstösuunnitelmalta ja mistä kiinteistöalan yritysten on oltava tietoisia ja mitä menetelmiä hallittava. 

Tilaisuus eteni siis juridiikasta henkilöstöasioihin yhdistäen- ainakin jollakin tasolla, lakipykälät HR-terminologiaan. Monitieteellisyyden puolestapuhuja pidin itse tätä vuoropuhelua yhtenä tilaisuuden kohokohtana. Siksi palaute siitä, miten paljon kuulijat arvostivat näitä eri lähtökohtia, onkin varsin kiinnostava. Ja sitä on myös vastaus.

Seminaarin sisällön kiinnostavuutta pidettiin täsmälleen yhtä erinomaisena juridiselta anniltaan (ka=6.4) kuin HR-asioiden (ka=6.4) osalta. Muita oppeja olivat mm. koulutusvähennyksen idean ja edellytysten selkeneminen, perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tekemiselle ja esimerkkimalli, joka on sovellettavissa suoraan käytäntöön. Käytännön vinkit purivat, sillä jälkimmäisen asia ilmene useassakin vastauksessa: ”Mallit suunnitelmien tekemiseksi olivat enemmän kuin hyödylliset.” ja ”Konkreettinen Excell-taulukko antoi hyvän pohjan, jota voi soveltaa työpaikallani.”

Ei rekisteröityjä kommentteja