OSINKO -hankkeen blogi

Lisätty: 19.05.17 klo 10.50 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kiinteistöala nojaa vahvasti muiden alojen tavoin asiantuntijuuteen. Sen avulla yritykset saavuttavat tavoitteensa ja työntekijä varmistaa paikkansa uramarkkinoilla. Kenenkään osaaminen ei kuitenkaan riitä tuloksen tekemiseen ilman jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Uutta tietoa Lue lisää »

Lisätty: 19.11.15 klo 10.28 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kiinkon järjestämä Naisfoorumi alalla toimiville asiantuntijoille, vaikuttajille ja johtajille keräsi jälleen Helsingin keskustaan laajan yleisön. Miesvaltaisella alalla toimivat naiset kaipaavat selvästi vertaistukea ja Lue lisää »

Lisätty: 21.10.15 klo 07.44 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Isännöintityön pitkäaikainen kehittäjä ja elämäntyöstään palkittu Reijo Savolainen puhui OSINKO-seminaarissa aiheesta mitä isännöitsijän tulee osata tulevaisuudessa. Hän aloitti yhteenvedolla siitä, mitä isännöinti pitää Lue lisää »

Lisätty: 28.09.15 klo 10.55 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Tunne puhuttaa ja sitä pitäisi hyödyntää asiakassuhteissa paljon nykyistä enemmän. Näin todettiin useaan otteeseen eri puheenvuoroissa Isännöintiliiton ansiokkaasti luotsaamilla Isännöintipäivillä Turun Logomossa. Jokaisen Lue lisää »

Lisätty: 16.09.15 klo 14.46 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Työtä tehdään nykyään monenlaisissa tiloissa.  Oman työhuoneen lisäksi ja ohella sitä tehdään kotona, kahviloissa, avokonttorissa ja monitilatoimistoissa. Koska työnteko ei ole sidoksissa enää Lue lisää »

Lisätty: 10.08.15 klo 17.18 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Asuntojen ja kiinteistöjen kaupanteko on viime vuosien aikana kansainvälistynyt. Tämän ovat huomanneet erityisesti pääkaupunkiseudulla työskentelevät kiinteistönvälittäjät, joiden mukaan ostajien kansallisuuksissa ovat alkaneet näkyä Lue lisää »

Lisätty: 31.07.15 klo 12.13 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kesällä on aikaa keskittyä niihin itselle tärkeisiin asioihin, joihin ei pimeän talven ja kiireisen työtahdin aikana ole ehtinyt paneutua. Lomalla saa nauttia – Lue lisää »

Lisätty: 05.06.15 klo 11.51 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
On arvioitu, että 80-90% tapaturmista taustalla on inhimillinen virhe. Kyse voi olla siitä, että jokin asia on jäänyt huomaamatta, jotain on unohtunut tai Lue lisää »

Lisätty: 16.05.15 klo 18.32 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Ihmiset viettävät valtaosan, noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatu on yhteinen asia, johon kaikki voivat jossain määrin vaikuttaa. Kysymykseksi jääkin se, missä Lue lisää »

Lisätty: 08.05.15 klo 08.27 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Oikeastaan näiden vaihtoehtojen välillä ei tarvitse valita, sillä molemmat pitävät paikkansa. Tämän päädytään Trendwatching.com –sivuston selvityksessä, jonka mukaan keskiverto älypuhelimen käyttäjä tarkistaa puhelimensa Lue lisää »

Lisätty: 18.04.15 klo 19.47 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Osaamisen kehittämisestä puhuttaessa on hyvä palauttaa mieleen niin sanottu 70-20-10-periaate. Se pohjautuu David Kolbin 70-luvulla esittämään kokemuksellisen oppimisen malliin, jonka mukaan 70 prosenttia Lue lisää »

Lisätty: 19.03.15 klo 10.37 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Koulutusvähennystä on hyvä hakea yritysten tekemän vuosittaisen veroilmoituksen yhteydessä. Verottava on tehnyt omat lomakkeet, joilla koulutusvähennystä haetaan ja se löytyy numerolla 79 (lomake Lue lisää »

Lisätty: 04.03.15 klo 09.41 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
OSINKO-hanke järjestää aiheesta kaksi työpajaa kevään aikana. Niiden lähtökohtana on näkemys työhyvinvoinnista moniulotteisena ilmiönä. Tätä ilmiötä kannattelee työtä tekevän henkilön tietoisuus omasta työhyvinvoinnista. Tietoisuus sekä kyky eritellä ja puhua omasta Lue lisää »

Lisätty: 10.02.15 klo 13.05 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Palkitseminen on kenties voimakkain käytössä oleva tekemisen ja toiminnan johtamisen väline. Sillä on suuri merkitys siihen, mitä tuloksia halutaan ja millaista tekemistä arvostetaan.  Näiden asioiden lisäksi Hulkko-Nyman kitetytti kiinteistöalan palkitsemisseminaarissa Lue lisää »

Lisätty: 30.01.15 klo 11.28 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Monet meistä kokevat tietotekniikan nopeuttavan työtehtävien suorittamista, parantavan työn laatua tai helpottavan työtä. Tietojärjestelmien perimmäisenä tarkoituksena onkin helpottaa ja nopeuttaa tehtävien hoitamista sekä työssä että vapaalla. Mutta sujuvoittaako tietojärjestelmät aina Lue lisää »

Lisätty: 05.01.15 klo 13.46 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Vaihtoehtoiseksi otsikoksi sopisi myös kysymys: Miten isännöitsijä esittää täydellisen kiellon niin, että asiakkaat hyväksyvät sen? Yhden hienon esimerkin kertoi Kiinkon luennoitsijapäivässä puhunut tarinankerronnan puolestapuhuja Juhana Torkki. Taloyhtiöissähän törmää aina silloin tällöin Lue lisää »

Lisätty: 09.12.14 klo 08.22 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Jatkan syksyllä aloittamaani kirjoitusta seisomisen hyödyistä. Kiinkon toimistolle Malmille hankittiin nimittäin muutama viikko sitten sähköisesti säädettävää pöytääkin tehokkaampi laite – kävelypiste. Siinä on kävelymatto, jonka edessä on sähköisesti korkeussäädettävä pöytä. Lue lisää »

Lisätty: 03.12.14 klo 19.25 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Elämme maailmassa, joka muuttuu, mutta muutos on muuttunut. Näin aloitti puheensa Kiinkon Vuosiseminaarissa puhunut Lauri Järvilehto, joka kiteytti sanomansa sisäisen motivaation merkitykseen. Kokemus siitä, että työllä on jotain arvoa, on Lue lisää »

Lisätty: 06.11.14 klo 19.58 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Ja miksi ei puhuttaisi, sillä kukapa ei haluasi parantaa organisaation, ryhmän tai yksittäisen työntekijän työsuoritusta? Ja tehdä sitä vielä systemaattisesti ja määrätietoisesti nivoen yhteen ihmiset, strategian ja yrityskulttuurin. Markkinoille tulee tiuhaan Lue lisää »

Lisätty: 24.10.14 klo 13.31 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Tuleeko mieleesi ketään, joka ei aika ajoin valittaisi kiirettä? Itse en pysty nimeämään juuri ketään  – joko työtä on liikaa tai sitten sitä ei ole ollenkaan, joka stressaa sekin. Kiireen Lue lisää »

Lisätty: 07.10.14 klo 20.34 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Työhyvinvoinnille on tilausta -aamupäiväseminaari alkoi näillä sanoilla. Paikalla olijoita lämmiteltiin kysymällä kuinka moni kokee työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Aika moni, kuului vastaus, jota tukee niin isännöitsijöiden kuin kiinteistönvälittäjien ammattikuvatutkimusten tulokset. Lue lisää »

Lisätty: 17.09.14 klo 11.43 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Etätyöpäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, mutta käytännössä sitä tekee verrattain pieni osa henkilöstöstä. Tämä pitää paikkansa erityisesti isännöitsijöiden keskuudessa, josta on saatavilla uunituoretta tietoa. Kiinkon tutkimuksen mukaan isännöitsijöiden osalta etätyömahdollisuudet Lue lisää »

Lisätty: 09.09.14 klo 17.50 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Olen kokenut lyhyen ajan sisällä kaksi tavallisuudesta miellyttävästi poikkeavaa tapaa tehdä töitä. Ensimmäisen koin mennessämme kokoukseen RYMin tiloihin. Isäntämme ohjasi meidät neuvottelutilaan, jossa oli vain korkea pöytä ilman tuoleja. Huomaavaisesti Lue lisää »

Lisätty: 23.08.14 klo 11.42 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Johtaminen ja esimiestyö pitävät sisällään mitä moninaisempia tehtäviä. Kaikkia näitä toimia säätelevät erilaiset lait, joita ovat esimerkiksi yksityisyyden suoja, henkilötietolaki, työsopimuslaki ja työturvallisuuslaki. Lakien ja niihin liittyvien asioiden tunteminen ei Lue lisää »

Lisätty: 04.08.14 klo 11.54 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Isännöinti on asiantuntijapalvelua. Ala on elävä, monipuolinen ja haastava. Se tarjoaa erilaisia työtehtäviä kiinteistöjen johtamisen parissa niin tekniikasta, taloudesta, hallinnosta, viestinnästä kuin ihmisistäkin kiinnostuneille. Isännöitsijät ovat yleensä olleet myös työhönsä tyytyväisiä Lue lisää »

Lisätty: 03.07.14 klo 11.28 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa lomailla, sen tietää monet. Työssä on oma rytminsä, lomalla toinen. Tämä ilmeni selvästi viime aikoina puhuttaneesta Tampereen yliopiston lomatutkimuksesta. Siinä Jessica de Bloom tutkimusryhmineen Lue lisää »

Lisätty: 08.06.14 klo 10.42 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Asiakkaiden vaatimustaso kiinteistönvälitysalalla on lisääntynyt ja kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Kaikki Uunisaaressa puhuneet alan asiantuntijat olivat asiasta samaa mieltä. Ammattitaidon merkitys ja tulevaisuudenusko painottuivat myös tilaisuuden palautteessa: ”Ei kannata masentua, paremmat Lue lisää »

Lisätty: 24.05.14 klo 17.40 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kiinkon rahoittama Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimus on järjestyksessä kolmas kiinteistönvälitystyön kattava imagoselvitys. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja toinen 2011. Tilaajana oli Kiinkon ohella Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry ja toteuttajana InnoLink Lue lisää »

Lisätty: 30.04.14 klo 09.44 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Vastauksen voisi aloittaa listalla hallinnan tunteesta, kuulluksi tulemisen kokemuksesta ja edistymisestä. Ihminen nauttii kun hän tuntee hallitsevansa työnsä, saa aikaan asioita ja pystyy vielä kehittymään työtehtävien suorittamisessa. Hän voi hyvin Lue lisää »

Lisätty: 13.04.14 klo 12.57 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
”Vain harvassa työpaikassa – lähinnä suuryrityksissä – organisaatiossa on henkilöstön kehittämisestä vastaava henkilö. Siksi jokaisen tulee myös itse olla oman kehittymisensä asiamies” perustellaan Sefen osaamisen kehittämisestä kertovalla sivustolla. Kirjoitus pysäytti minut Lue lisää »

Lisätty: 02.04.14 klo 11.38 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Lounasruokailu parantaa opiskelukykyä tukemalla jaksamista ja opiskeluvireyttä. Tätä väitettä vastaan on vaikea argumentoida. Siksi tulemmekin ehkä harvoin miettineeksi sitä, millä tavoin vietetty lounastauko tukee työkykyämme parhaiten.  Fazer Food Servicen kysely Lue lisää »

Lisätty: 16.03.14 klo 19.51 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Muutoksen tuulet puhaltavat monissa yrityksissä. Henkilöstön kehittämisen kannalta työpaikkojen muutospaineet jalkautuvat usein moninaisina mittauksina ja kyselyinä. ”Kun ahtaa koko henkilöstön kaavioon tai prosenttilukuun, voi Lue lisää »

Lisätty: 25.02.14 klo 16.20 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Otsikon nimisen seminaarin toteutus onnistui hyvin – vai pitäisikö sanoa jopa odotustemme yli. Mitä tulee osallistujamääriin, varsin ajankohtainen aihe keräsi paikalle kuitenkin Lue lisää »

Lisätty: 11.02.14 klo 15.19 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Esittelin ohjausryhmällemme korjausrakentamisen laatuun liittyvää tutkimushanketta, jonka rahoittamisessa Kiinko on mukana. Tutkimuksen tavoite ei ole helpoimmasta päästä.  Kun asiakkaan ja rakennusliikkeen näkemykset laadusta eivät Lue lisää »

Lisätty: 16.01.14 klo 17.17 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Onnistunut rekrytointiprosessi takaa positiivisen mielikuvan hakijoiden keskuudessa ja helpottaa tulevaisuuden rekrytointia. Viime viikon Rekrytoinnin uudet haasteet -webinaari käsitteli sitä, miten rekrytoinnilla voidaan parantaa yrityskuvaa, kasvattaa Lue lisää »

Lisätty: 09.01.14 klo 09.02 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Miltä sosiaalinen media näyttää vuonna 2014? Digitaaliseen markkinointiin erikoistunut yritys Kurio kysyi asiaa suomalaisilta alan asiantuntijoilta. Reilun parinkymmenen visionäärin haastattelujen pohjalta on koottu varsin mielenkiintoinen yhteenveto. Lue lisää »

Lisätty: 31.12.13 klo 12.49 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Työnantajalla on jatkossa mahdollisuus saada työntekijän koulutukseen taloudellista tukea koulutuskorvauksena tai verovähennyksenä. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden ammatillista osaamista. Lain tavoite on suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille Lue lisää »

Lisätty: 13.11.13 klo 11.46 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa käännettiin katse kohti tulevaisuutta useassakin puheenvuorossa. Itse pääsin paikalle vain perjantaina ja yhdeksi mielenkiintoisimmista esityksistä nousi Zeeland inc:in luovan johtajan Miikka Leinosen puheenvuoro. Hän puhui materiaalisen maailma rinnalle Lue lisää »

Lisätty: 11.11.13 klo 07.32 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Sosiaalisen median yhteisöt ovat tulevaisuuden malleja. Lukuisat yritykset kiinteistöalalla ovatkin oivaltaneet tämän ja hyödyntävät esimerkiksi Facebookin tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutuksellisen tiedon välittämisessä. Mahdollisuudet erityisesti viestinnän ja markkinoiden välineenä nähdään selkeinä - Lue lisää »

Lisätty: 30.10.13 klo 11.28 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Kysymys vastuullisesta kiinteistönhoidosta saa vastaukseksi tarpeen vastuullisesta käyttäjästä. Kiinteistöjen käytöllä samoin kuin niiden ylläpidolla kun on huomattava vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. Siksi alan toimijoilla on suuri Lue lisää »

Lisätty: 25.10.13 klo 14.26 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Otsikossa esitetty ajatus oli yksi monista palautteista, joita saimme tiistain aloitusseminaaristamme. Hyvä avaus, ja jos ajatuksen saa vielä vietyä käytännön tasolle, ei kyseisellä yrityksellä pitäisi olla suurempaa hätää. Näin taitaakin Lue lisää »

Lisätty: 02.10.13 klo 09.27 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
Osaamisen ja oppimisen tulevaisuus puhutti eilen laaja-alaisesti Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen juhlaseminaarissa. Mitä jäi käteen? Sanoisin, että paljonkin. Taloudellisten näkymien vastapainona toimialamme tulevaisuusnäkymät eivät voisi olla otollisempia alan osaamisen kehittämiselle. Se, että kiinteistöala Lue lisää »

Lisätty: 25.09.13 klo 14.54 | Kirjoittanut: Virpi Slotte | Kategoria: Yleinen
”Tiedätkö mikä saa jotkut isännöitsijät jäämään pois OSINKO-hankkeen yhteisistä tilaisuuksista” kuulin kysyttävän itseltäni hiljattain. Vastaus oli yllättävä. Se liittyi nimittäin siihen, että Johdatus osaamisen kehittämiseen ja Rekrytoinnin haasteiden tilaisuudet on Lue lisää »