Linkkejä

  • Kiinkon teettämän ja rahoittaman Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimustulosten mukaan kiinteistönvälittäjien työtyytyväisyys on korkealla. Tyytyväisimpiä ovat pitkään alalla olleet ja johtavassa asemassa toimivat vastaajat. Myös pätevyyden (LKV tai LVV) hankkineet ovat muita tyytyväisempiä työhönsä. Tämän lisäksi pätevät välittäjät ansaitsevat muita paremmin. http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys/tyoelamayhteistyo/ammattitutkimukset

  • Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnan REFINNO -hankkeen julkaisu kokoaa neljän yliopiston ja seitsemän organisaation yhteiset tulokset. Niissä pohditaan olisiko jopa taloudellisesti fiksua pysähtyä välillä ihmettelemään sitä, saadaanko pysähtymisestä lisää vauhtia tutkimalla reflektiivisen työotteen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen.   http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/12345678/22612
  • Demos Helsingin Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-hankkeelle tekemä selvitys kokoaa yhteen suomalaisen osaamispuheen näkemyksiä tulevaisuudessa tarvittavista kyvyistä, asenteista ja taidoista. Raporttien perusteella Suomen elinkeinoelämän vahvuus rakentuu tulevaisuudessa teknologiselle erityisosaamiselle, palveluosaamiselle ja huippupäteville työntekijöille.                    
    http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/ajankohtaiset/SuperyksilistjoukkovoimaanFINAL.pdf
  • EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa kartoitettiin, miten eri ammattitaidon kehittämisen tapoja on hyödynnetty osaamisen kehittämisessä. Työ, verkot ja verkostot- julkaisu valaisee miten henkilöstön kehittämisen muuttuvat toimintamallit heijastavat tarvetta kytkeä uudet tiedot ja taidot yhä paremmin käytäntöön. Tästä kertovat myös yritysten painottamat osaamisalueet: esimiestyö, projektityötaidot, tiimityö ja moniosaajuus.
    http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/2013/4_huhti/henko_tiedustelu2013.pdf