Hankkeen työpajat ja tapahtumat

Osaavalla isännöinnillä alan arvostusta

Isännöitsijän uusi henkilöpätevyysjärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta 2015 ja kriteerit osaamisvaatimuksille alkavat olla valmiit. Viimeisimpiä uutisia pätevyyden hakemisen edellytyksistä oli kuulemassa hieman alle 50 henkilöä. Vilkasta keskustelua herätti myös sähköisen asunto-osakerekisterin tuomat muutokset ja mahdollisuudet isännöintityöhön. Aamiaistulaisuuden puhujina olivat Kaisa Leiwon lisäksi Isännöintiliiton Jaana Salmén, Kruunuasunnot Oyn Reijo Savolainen ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön Virpi Slotte.

Seminaari 13.10. klo 8.30 - 11.00, AnnaK

 

Johda osaamista: mistä syntyy motivaatio, sitoutuminen ja työssä jaksaminen

OSINKO-hanke oli tänäkin vuonna mukana Isännöintipäivillä edistämässä osaamisen johtamista ja hankkeessa paljon esillä ollutta työhyvinvointia kiinteistöalalla. Docendum Oy:n toimitusjohtaja ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka veti paikalle pitkälti yli 50 kuulijaa puheellaan ”Johda osaamista: mistä syntyy motivaatio, sitoutuminen ja työssä jaksaminen”. Tilaisuus järjestettiin Isännöintiliiton ja Kiinkon OSINKO-hankkeen yhteistyönä.

Luento – 17.9.2015 klo 13.45 - 15.15 Turun Logomossa

 

Hankkeen seminaarit ja työpajat 2015

Work2015 - New meanings of work-seminaari

Isännöitsijöiden työn merkityksellisyyden kokemiseen ja pitkien työurien seurantaan perustavia tuloksia esiteltiin Turussa 19-21.8.2015 järjestetyssä kansainvälisessä New meanings of work- seminaarissa. Tapahtumaan osallistui reilu 500 osallistujaa yli 30 maasta. Hyväksytyt esitykset valittiin kansainvälisen refeee-käytännön mukaisesti. Niihin kuului myös OSINKO- esitys: The key factors for long careers and job satisfaction among real estate managers in Finland, Slotte, V. & Palonen, T. 2015.

Esitys – 20.- 21.8.2015 Turun Kauppakorkeakoulu

 

Strategista johtajuutta ammatti-isännöitsijöiden tutkintoon

OSINKO-hanke osallistui Kiinkon järjestämän AIT-tukinnon kehittämiseen yhdessä alan pitkäaikaisten kouluttajien kanssa toteuttamalla entistä tehokkaampaa tapaa lisätä isännöitsijöiden strategisen johtajuuden osaamista. Verkossa toimivan tehtävän lähtökohtana on edistää tietojen käytäntöön sovellettamista sekä helpottaa niin alan opiskelijoiden kuin luennoitsijoiden työtä. Kehitystyön tulokset esiteltiin työpajassa, johon osallistui 11 alan huippuasiantijaa Kiinkon koulutusjohtaja Liisa Kallion johdolla.

Työapaja – 16.6.2015 klo 11.30-14.00

 

Työhyvinvointia kiinteistöalalle -työpajat 1&2

Työpajoissa käsiteltiin työhyvinvoinnin osatekijöitä sekä työpaikan rooleja ja vastuita. Tilaisuudet alusti toimitusjohtaja Eija Lehto Kehittämispalvelu Kultaltasta, jonka jälkeen työntekijöiden hyvinvoinnin osatekijöitä pohditiin pienryhmissä.  Niistä syntyneiden tuotosten pohjalta kootaan kaikille jaettava mikro-opas alan hyvinvoinnin edistämiseksi kiinteistöalan työpaikoilla.

2. Työpaja – 21.5.2015 klo 9.30-11.30

1. Työpaja – ti 17.3.2015 klo 9.30-11.30 


Osaamisen kehittämisellä työhyvinvointia

Osinko-hanke esittäyttyi vuosittain järjestettävän Taloyhtiötapahtuman yhteydessä AIT-klubin tapaamisessa messukeskuksella 15.4. 2015. Tilaisuuden avasi koulutusjohtaja Liisa Kallio, jonka jälkeen Senior Legal Advisor Keijo Kaivanto Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen&Kanerva Oy:sta kertoi isännöitsijöiden pätevyysjärjestelmän nykytilasta, sen merkityksestä ja hyödyistä asiakkaille, yhteiskunnalle ja isännöintiyrityksille. Viimeisenä vuorossa oli kehityspäällikkö Virpi Slotten puheenvuoro työhyvinvoinnin osatekijöistä ja siitä mikä työssä kannattelee, tekee siitä mielekkään ja auttaa selviytymään. Paikalla oli reilu parikymmentä kuulijaa.

Luento – 15.4. 2015 klo 11.45-13.00 Taloyhtiötapahtuman yhteydessä salissa 206.

 

Palkitse taitavasti -webinaari

Webinaari jatkoi ja syvensi erinomaisen suorituksen palkitsemisteemoilla kiinteistöalan asiantuntijoita kiinnostavista aiheista toimitusjohtaja, PsM Kiisa Hulkko-Nymanin johdolla. Aiheista kiinnostavimmiksi nousivat tulospalkkaus ja käytännön kokemukset pienen budjetin palkitsemistavoista, joissa myös henkilöstö pääsee  vaikuttamaan siihen, kenelle työkaverille haluaisivat antaa tunnusta.

2. Webinaari – 5.3. 2015 klo 10.00 - 11.30

Palkitse taitavasti -seminaari

Palkitseminen on tehokkain käytettävissä oleva väline viestittää henkilöstölle organisaation tärkeitä tavoitteita, arvoja ja sitä kautta keino parantaa tuottavuutta. Palkitsemista on tullut siten yhä tärkeämpi esimiestaito. Palkitsemisen asiantuntija, toimitusjohtaja Kiisa Hulkko-Nyman kertoi käytännön vinkkejä hyväksi todetuista keinoista palkita. Osallistujien kertomuksista ilmeni selkeästi se, että palkitsemisen kokonaisuus ei ole useinkaan kovin suunnitelmallisesti toteutettu.

1. Seminaari – 2.2.2015 klo 9-12 AnnaK:ssa.

 

Hankkeessa aikaisemmin pidetyt seminaarit

Ammattitaidon merkitys lisääntyy isännöintialalla

Aamiaisseminaarissa haettiin vastausta siihen mikä tekee isännöitsijästä hyvän ja mitkä tekijät saavat hänet viihtymään työssään. Kiinkon kehityspäällikkö Virpi Slotte esitteli syksyllä tehdyn Isännöintialan ammattilaiset 2014 tutkimuksen keskeisimmät tulokset avaten alan toiminnan tärkeimpiä ja onnistuneimpia tekijöitä. Rakennusneuvos Ben Grass herätteli kuulijat kysymällä miten isännöinnsitä kehitetään aitoa liiketoimintaa, jonka jälkeen Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kristel Pynnönen  kertasi vuoden keskeisimpiä lainsäädännön uudistuksia. Lopuksi käytiin vilkas keskustelu paikalla olleiden 36 osallistujan kesken ajankohtaisesta aiheesta isännöitsijöiden henkilöpätevyyksien kehittämisestä Isännöintiliiton johtajan Kaisa Leiwon ja Kiinkon toimitusjohtajan Keijo Kaivannon johdolla.                    

Seminaari –  18.11.2014 klo 9-12 Uunisaaressa.

 

Kohti parempia suorituksia

Seminaarissa tarjottiin hyviä käytänteitä suorituksen johtamiselle, itsensä kehittämiselle ja tiimityöskentelyyn. Valmentaja ja työelämän kehittäjä Riitta Hyppänen CM & HR Consulting Oy:sta esitteli keinoja työntekijöiden motivointiin ja suoritusta kehittävään palautteenantoon. Hän kertoi muistakin suorituksen johtamisen osa-alueista, kuten tavoitteiden sopimisesta ja suorituksen arvioinnista paikalle kertyneille reilulle parinkymmenelle kiinteistöalan asiantuntijalle.

Seminaari – 5.11.2014 klo 9-12 AnnaK:ssa.

 

Työhyvinvointia kiinteistöalalla

Seminaarissa käsiteltiin eri-ikäisten käsitystä työhyvinvoinnista sekä jäsennettiin työpaikan rooleja ja vastuita. Aamupäivän aikana syvennettiin työhyvinvoinnin osaamista vuorovaikutteisesti osallistujien omia kokemuksia peilaten. Erityisesti työssä jaksamiseen mutta myös sukupolven vaihdokseen sekä tietojen ja osaamisen siirtämiseen liittyvät haasteet puhuttivat. Kouluttaja Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultalasta sekä esitteli tuloksia että kannusti ja aktivoi kymmentä paikalle tullutta isännöinti- ja kiinteistöalan edustajaa tiedon jakamiseen.

Seminaari – 7.10. 2014 klo 9-12 AnnaK:ssa.

 

Johdanko asioita vai ihmisiä?

OSINKO-hanke oli mukana Isännöintipäivillä edistämässä Ihmisen johtamisen teemaa. Trainers´ Housen valmentaja Jari Kivisen jäsentynyt ja inspiroiva puheenvuoro antoi paljon ajattelemisen aihetta ja myös konkreettisia ratkaisuja oman johtamistyön kehittämiseksi. Seminaari keräsi viime vuoden tavoin salin lähes täyteen, mikä tarkoitti toista sataa isännöitsijää ja kiinteistöalan edustajaa.

Luento – 4.9.2014 klo 13.30-15.00 Isännöintiliiton ja Kiinkon OSINKO-hankkeen yhteistyönä Isännöintipäivät 2014- tapahtumassa Finlandia-talossa.

 

Ammattitaidon merkityksen lisääntyminen kiinteistönvälitysalalla

Merellisessä aamiaisseminaarissa haettiin vastausta siihen, mikä tekee kiinteistönvälittäjästä hyvän välittäjän ja mitkä tekijät saavat hänet viihtymään työssään. Kiinkon kehityspäällikkö Virpi Slotte kertoi keväällä 2014 tehdyn Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2014 -tutkimuksen tuloksista ja avasi alan toiminnan tärkeimpiä ja onnistuneimpia tekijöitä. Sen jälkeen lavalla astui liiketoimintajohtaja Kaisa Liski, joka kertoi oman tarinansa menestyksen salaisuudestaan. Puheessa painotti koulutuksen ja ammattitaidon tärkeys. Kiinteistönvälitysalan yleisempiä näkemyksiä markkinoiden osalta esitteli toimitusjohtaja Jukka Malila ja lainsäädännön alalta toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas. Tilaisuuteen saapui 64 hakemusta ja osallistujamäärä ylitti viidenkymmenen rajan.

Seminaari –28.5.2014 Ammattitaidon merkityksen lisääntyminen kiinteistöalalla

 

Mukaan osaamiskartoitukseen

OSINKO -hankkeen aikana on määritelty millaisia osaamisia kiinteistönvälittäjä tarvitsee menestyäkseen työssään hyvin. Olisiko teidän yrityksenne halukas lähtemään mukaan saamaan lisätietoa oman väen osaamisesta?

Kevään 2014 aikana teillä on mahdollisuus teettää maksuton, nettipohjainen osaamiskartoituskysely kiinteistönvälittäjille ja saada tietoa heidän osaamistasosta pohjaksi esim. henkilöstösuunnitelman koulutussuunnitelmaan, joka on edellytyksenä uuden koulutusvähennyksen saamiselle. Kyselyn tuloksena yritys saa kuvan kiinteistönvälittäjiensä osaamisesta yleisellä tasolla. 

Mikä tekee kiinteistönvälitysalasta houkuttelevan, tulevaisuudessakin, miksi alan ammattilaiset viihtyvät työssään ja mikä tekee heistä siinä hyviä ja onnellisia? Aamiaisseminaarissa haetaan vastausta siihen, mikä tekee kiinteistönvälittäjästä hyvän välittäjän ja mitkä tekijät saavat hänet viihtymään työssään. 

 

Kiinteistönvälitysalan työpajat

Kiinteistönvälittäjille kohdistettuja tapahtumia olivat osaamisen määrittelytyöpajat, joita järjestettiin yhteensä neljä kappaletta.

1. Työpaja – 24.10.2013 Käytetyn ja uuden asunnon myyntitoimeksiantojen ja asiakkuuksien hoitaminen Tilaisuuden alusti: Toimitusjohtaja Terhi Laukkanen, Tampereen Seudun Asuntokauppa LKV

2. Työpaja – 15.1.2014 Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi ja kuntoa koskevat selvitykset Tilaisuuden alusti: Partneri Jukka Laurila, Kiinteistötoimisto Jukka Laurila Oy LKV, Lohja

3. Työpaja – 11.2.2014 Kiinteistökauppa.  Tilaisuuden alusti: Toimitusjohtaja Risto Volanen, Pasi Volanen Oy [A] LKV, Porvoo

4. Työpaja – 8.4.2014 Vuokraustoimenksiannon hoitaminen. Tilaisuuden alusti: Neuvontalakimies Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry, Helsinki

Työpajat alkoivat asiantuntijan puheenvuorolla, jonka jälkeen ideoitiin ja keskusteltiin aiheen mukaisista osaamisvaatimuksista. Aamupäivän aikana päästiin verkostoitumaan ja saatiin uusia ajatuksia oman yrityksen kehittämiseksi. Keskustelujen tulokset kerättiin fläppitauluihin, joiden pohjalta laadittiin osaamiskartoitusten kysymyspatteristo.

 

Aikaisemmin pidetyt seminaarit

Kaikille kiinteistöalan edustajille järjesttiin loppuvuoden 2013 aikana kaksi ja kevään 2014 aikana toiset kaksi seminaaria osaamisen kehittämisestä. 

1. Seminaari –22.10.2013 Johdatus osaamisen innovatiiviseen kehittämiseen

Pätevän henkilökunnan löytäminen, nykyisen henkilöstön sitouttaminen, jaksaminen ja työssä pysyminen tuovat omat kehittämistarpeensa yritysten arkeen.  Kouluttajana, huippuasiantuntija Leena Seppänen, Aalto yliopistosta, joka painotti voimakkaasti osaamisen johtamisen strategisuutta. Sen avulla pyritään erottumaan kilpailijoista ja tehdään valintoja. Harva pystyy olemaan hyvä kaikessa mutta valitsemalla mihin keskitytään, voidaan olla paras jossain. Tilaisuudessa kuultiin myös monia esimerkkejä ydinosaamisen tunnistamisesta ja hyödyntämisestä.

2. Seminaari –27.11.2013 Rekrytoinnin haasteet

Kukapa ei haluaisi edistää pätevän henkilökunnan löytämistä, sitoutuvuuden lisääntymistä ja vaihtuvuuden pienentämistä? Kouluttaja, partner Ilkka Heiskanen BOND ST CONSULTING Oy:stä kertoi miten rekrytointiprosessilla voidaan parantaa työnantajamielikuvaa ja kuinka löytää oikeat hakijat - sekä kasvattaa organisaation tunnettuutta ja parantaa myyntiä. Käytännönläheisyyttä lisäsi tilaisuuden jälkeen osallistujille jaettu painotettu haastattelulomake.

3. Webinaari – 9.1.2014   Sosiaalinen media ja muut digityökalut rekrytoinnissa

Rektyroinnissa on tänä päivänä vaikea olla sivuuttamatta sosiaalista mediaa. Osallistumispaikka oli webinaarin myötä vapaasti valittavana. Verkkoyhteydet toimivat erinomaisesti Yhdysvaltoja myöten, josta webinaarin vetäjäjä, Bond St Consultingin Ville Ailio tilaisuuden piti. Aiheina olivat digitaalisen aikakauden työkalut, suora haku, avoin haku sekä työnantajamielikuvan rakentaminen keskustelumatriisin avulla. Loppukaneetiksi kiteytyi kehotus verkostoitua - ja tehdä siitä viikottainen rutiini. Mukana keskustelussa kolmisenkymmentä osallistujaa, joista osa katsoi webinaarin jälkikäteen tallenteelta, joka oli katsottavissa kahden kuukauden ajan.

4. Seminaari – 3.2.2014 Henkilöstösuunnitelma – käytännön vinkkejä

Osaamisen kehittämistä koskevan lainmuutos astui voimaan 1.1.2014. Varatuomari Keijo Kaivanto avasi aamupäivän kertomalla viime hetken uutiset lainsäädännön soveltamisesta. Riitta Hyppänen CM & HR Consulting Oy:stä jatkoi samasta aiheesta ja kertoi mitä verovähennyksen saaminen vaatii yrityksen henkilöstösuunnitelmalta ja mistä kiinteistöalan yritysten on oltava tietoisia ja mitä menetelmiä hallittava. Ajatusten käytäntöön viemistä helpotti tilaisuudessa jaettu Excel- mallipohja, joka antoi palautteen pohjalta  "hyvän pohjan, jota voi soveltaa työpaikallani". Toisen palautteen mukaan "Kokonaisuus oli hyvä ja voin soveltaa koko seminaarin antia työssäni".

 

Muut tapahtumat

Isännöinnin ammattilailaiset tutkimuksen tulokset julkistettiin lehdistötilaisuudessa Isännöintipäivien yhteydessä 4.9.2014 klo 11.30-12.30 Finlandia- talon Aurora-salissa. Isännöintiliiton Kehityspäällikkö Heikki Kauranen avasi tilaisuuden ja Promenade Researchin tutkimuspäällikkö Pekka Harjunkoski esitti tulosten yhteenvedon paikalla olleille parinkymmenelle kutsuvieraalle.

Kiinteistönvälittäjien ammattikuva-tulokset julistettiin lehdistotilaisuudessa ma 1.4. 2014 klo 10.00 AnnaK:ssa, Annankatu 24, Helsinki. Tilaisuudessa Kiinkon toimitusjohtaja Keijo Kaivanto taustoitti jo kolmatta kertaa toteutettavan tutkimuksen merkitystä. Innolinkin Jani Listenmaa esitteli tutkimuksen päätulokset paikalla olleille reilulle kymmenelle kiinteistönvälitysyristysten, - liittojen sekä lehdistön edustajille.

Kiinteistönvälitys 2014 - ajankohtaisseminaari ammattilaisille pidettiin to 3.4. kello 10.00 Helsingin messukeskuksessa. Tilaisuudessa päästiin aistimaan alan tärkeimpiä kysymyksiä, puhujina Aalto yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila, KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila ja KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Tapio Nevala. Keskuslun aiheina olivat mm. välitysalaan vaikuttavat ajankohtaiset trendit keväällä 2014. Tapahtumaan osallistui reilu 50 alan vaikuttajaa.