Mitä OSINKO-hankkeella tavoitellaan?

Mitä OSINKO -hanke tekee?

1) Syventää isännöintiyritysten osaamisen johtamista kehittämällä uudenlaista tapaa hyödyntää osaamisvaatimuskartoitusten tuloksia käytännön osaamisen johtamisessa. Osaamista ja pitkäaikaista kokemusta pyritään hyödyntämään ennen kaikkea tekemällä sitä näkyvämmäksi, keskustelemalla, verkostoitumisella ja koulutuksella. On tiedettävä mitä osaamista pitää kehittää tai hankkia, miten täydentää osaamista ja miten luoda osaamisen johtamisesta luonnollinen osa yrityskulttuuria.  Näiden avulla pyritään kehittämään innovatiivista ajattelutapaa.

2) Määrittää osaamisvaatimukset myös kiinteistönvälitysalalle osaamisen kehittämisen tueksi. Tarkoitus on vastata suurimpiin muutostoiveisiin alan sisällä, joiksi on määritelty arvostuksen parantaminen alaa kohtaan, työmoraali alan sisällä sekä koulutustaso. Samalla luodaan edellytykset suunnitelmallisen työyhteisön / henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Yritykset saavat käyttöönsä työkalun, joka helpottaa ja systematisoi osaamisen johtamista yrityksissä.