OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Kiinteistöalan naisvaikuttajat
19.11.15 klo 10.28 kirj.: Virpi Slotte
Kiinteistöalan naisvaikuttajat

Kiinkon järjestämä Naisfoorumi alalla toimiville asiantuntijoille, vaikuttajille ja johtajille keräsi jälleen Helsingin keskustaan laajan yleisön. Miesvaltaisella alalla toimivat naiset kaipaavat selvästi vertaistukea ja mahdollisuutta vaihtaa vapaasti ajatuksia itseä pohdituttavista asioista. Monipuolinen ohjelma tarjosi tähän erinomaisen tilaisuuden.

Matleena Laakso puhui digitalisaation välttämättömyydestä: ”jos me emme tee sitä, muut tekevät”. Puheessa painottui selväsi viesti siitä, että digitalisoituminen on turhaa jos tekemisen prosesseja ei samalla mietitä uusiksi. Tähän liittyy oleellisesti välttämättömyys yhdessä tekemisestä, sillä ilman vuorovaikutusta digitalisoituminen menee hukkaan.  

Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja kokeilemalla. Ajatukseen on helppo yhtyä mutta käytännössä monen hyvän aikomuksen esteeksi nousee arjen kiireet. Sari Lindberg kertoi omista hyviksi havaituista keinoista suhtautua valinnan vaikeuteen ja aikavarkaiden karsimiseen. Hänen mukaansa asenne ratkaisee aina. Mikään menestys, joka syntyy oman terveyden, perheen tai läheisten kustannuksella, ei ole sen arvoista.

Itsensä johtaminen ja suunnitteleminen – niin pitkän kuin lyhyen aikavälin suhteen on oleellista nyt niin kuin se on ollut ennenkin. Laura Kolben puheenvuorossa ilmeni konkreettisesti tarve katsoa välillä taaksepäin. Menneisyys vastaa joihinkin kysymyksiin, jotka koemme tänään tärkeiksi. Pitää osata katsoa miten kriisit ovat hitsannet historian saatossa kansakuntia yhteen ja luoneet parhaat mahdollisuudet uudelle nousulle.

Vaikka tieto lisääntyy koko ajan ja suurin haaste liittyy usein sen ylenpalttisuuteen, myös päinvastaisia tilanteita nousee esille. Jenni Hupli kertoi tästä esimerkin liittyen asunto-osakeyhtiölain toimivuusarviointiin. Hänen mukaansa monet asiat johtuvat siitä, että tietoa ei saada tarpeeksi. Tähän liittyy uunituore viestintäsuositus taloyhtiöille. Sen tarkoituksena on avata päätöksiä asukkaille ymmärrettävässä muodossa.

Ymmärryksemme on täysin riippuvainen intuition tekemästä työstä, ilmeni Asta Raamin esityksestä konkreettisten esimerkein väritettynä. Ajattelua ja tietoista mieltämme ohjaa ensisijaisesti intuitio mutta onneksemme se on pääosin oikeassa. Mitä lähemmäksi asiantuntijuutta mennään, sitä paremmin intuitio toimii. Tietoisen päättelyn osuus on siis vain 5-10% aivotoiminnastamme mutta mitä vaikeampi tilanne, sitä enemmän tarvitaan molempia.
Ei rekisteröityjä kommentteja