OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Työhyvinvointia kiinteistöalalle
04.03.15 klo 09.41 kirj.: Virpi Slotte
Työhyvinvointia kiinteistöalalle

OSINKO-hanke järjestää aiheesta kaksi työpajaa kevään aikana. Niiden lähtökohtana on näkemys työhyvinvoinnista moniulotteisena ilmiönä. Tätä ilmiötä kannattelee työtä tekevän henkilön tietoisuus omasta työhyvinvoinnista. Tietoisuus sekä kyky eritellä ja puhua omasta ja kollegoiden tuntemuksista on tärkeää sen vuoksi, että se mahdollistaa oman tilanteen tarkastelun ja kriittisen arvioinnin. Sen jälkeen asioihin voi puuttua ja niihin on myös helpompi vaikuttaa.

Työhyvinvointia käsitellään työpajoissa kuutena, osittain toistensa kanssa päällekkäin menevänä osatekijänä. Niitä ovat: työ, työntekijä, työyhteisö, johtaminen, yrityksen toiminta sekä työympäristö ja –tilat. Tavoitteena on keskustella ja löytää näiden osatekijöiden keskeiset ja eniten puhuttavat teemat kiinteistöalalla  - niin hyvien kuin ehkä kohennusta kaipaavien käytänteiden osalta.

Keskustelua ja ajatusten vaihtoa tarvitaan, koska sosiaaliset suhteet vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin jopa 90-prosenttisesti. Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen juuri ilmestyneestä julkaisusta ”Työhyvinvointia ja tuottavuutta esimiestyön keinoin”  Sen mukaan esimerkiksi taloudelliset ja muut aineelliset resurssit vaikuttavat ilmapiiriin vain kymmenen prosentin verran. Yhteisöllisyydestä kannattaa siis pitää huolta.

Työhyvinvointiin tehdyt panostukset ovat yrityksille tuottava investointi, eivät kuluerä.  Työterveyslaitokselta eläkkeelle jäänyt professori Matti Ylikosken mukaan työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa yli neljä euroa takaisin. Työhyvinoinnista hyötyvät työntekijät, työnantaja sekä koko yhteiskunta.

Toivottavasti työpajat herättävät vilkasta keskustelua ja saamme kirjattua kaikkia hyödyntäviä kokemuksia ja huomioita työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinteistöalalla.

Ei rekisteröityjä kommentteja