OSINKO -hankkeen blogi

Blogien etusivu » Yleinen » Etätyö – Kohti uudenlaista johtajuutta
17.09.14 klo 11.43 kirj.: Virpi Slotte
Etätyö – Kohti uudenlaista johtajuutta

Etätyöpäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, mutta käytännössä sitä tekee verrattain pieni osa henkilöstöstä. Tämä pitää paikkansa erityisesti isännöitsijöiden keskuudessa, josta on saatavilla uunituoretta tietoa.

Kiinkon tutkimuksen mukaan isännöitsijöiden osalta etätyömahdollisuudet vaihtelevat suuresti; 41% alan ammattilaisista on tyytyväisiä ja 37% tyytymättömiä omiin mahdollisuuksiin tehdä töitä tarvittaessa etänä. Mistä tämä tutkimustieto kertoo? Kannattaako työnantajan mahdollistaa etätyö ja mitä työntekijä saa etätyöstä?

Selkeät tavoitteet ja luottamus

Etätyön tärkeimpinä mahdollistajina nähdään teknologian lisäksi selkeät tavoitteet, esimiesten luottamus työntekijöihin sekä yhteiset pelisäännöt. Suurimpana esteenä koetaan puolestaan esimiesten osaamattomuus johtaa etätyötä (Microsoftin teettämän etätyöbarometri). Sen tuloksissa nousi esiin selkeä tarve kehittää yhteisiä pelisääntöjä ja uudenlaista johtamista.

Torstaina vietettävän etätyöpäivän teemana ei ole siis sattumalta valittu Työn uutta johtajuutta. Järjestäjinä toimivien Microsoftin ja Työterveyslaitoksen mukaan etätyö nostaa johtamisen vaatimuksia ja laajentaa käsitettä kohti jaettua johtajuutta. Tällöin vastuu johtamisesta on paitsi esimiehellä, myös yhä suuremmissa määrin itse työntekijällä ja tiimillä. Työntekijän tulee tällöin osata johtaa omaa työtään ja sopia asioista yhdessä kollegoiden kanssa.

Etätyön mahdollisuudet ja haasteet

Monille etätyötä tekevällä etätyö merkitsee lisääntynyttä työelämän joustavuutta. Työskentelyä tehostaa työmatkan puuttuminen – aamulla pääsee suoraan hommiin. Myös kalliita toimitilaneliöitä tarvitaan entistä vähemmän Jo pelkkä mahdollisuus etäpäivien pitämiseen lisää yleistä työviihtyvyyttä.

Etätyö rakentaa myös uudenlaista yhteisöllisyyttä. Se ei perustu niinkään kiinteään fyysiseen ympäristöön vaan aktiiviseen vuorovaikutukseen. Tätä tukevat kehittynyt tieto- ja viestintäteknologia ja yhteisölliset palvelut. Etätyöhön mahdollisuudet houkuttelevat lähinnä sosiaaliset ja työn hallintaan, luovuuteen ja työhön keskittymiseen liittyvät tekijät

Suurimpia etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat tutkimusten mukaan työajan, paikan, työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen. Myös vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan asioihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus voivat olla esteinä etäyölle.

Joissakin työpaikoissa etätyön laaja-alaisemman käyttöönoton vähyyttä perusteellaan työntekijöiden tasavertaisella kohtelulla. Monilla työpaikoilla on kuitenkin edelleen työntekijöitä, jotka eivät voi tehdä työtään muualla kuin työpaikallaan. Tämän ei pitäisi estää hyödyntämästä etätyön mahdollisuuksia niiden osalta, joille se on tarkoituksenmukaista. Edistyneissä yrityksissä onkin erilaisia etätyösopimuksia erilaista työtä tekeville.

Pohditko etätyömahdollisuutta? Ohessa Työturvallissukeskuksen vinkkejä onnistumiseen etätyössä.

Kirjaa ylös kaikki keskeiset työtehtäväsi toimistolla.

  • Mitkä tehtävistä ovat sellaisia, jotka eivät edellytä läsnäoloa toimistolla, mitkä taas edellyttävät?
  • Mitä ongelmia tai haasteita työtehtävien suorittamiseen etätyönä voisi liittyä?
  • Selvitä mahdolliset vastuut ja säännöt, jotka liittyvät oman työorganisaatiosi etätyöhön.
  • Ota etätyömahdollisuus puheeksi esimiehesi kanssa.
  • Hyödynnä sosiaalista mediaa ja muita kanavia monipuolisesti (Skype,WebEx, Lync Chat, puhelin)
  • Osallistu kokouksiin ja seminaareihin, tapaa ihmisiä myös kasvokkain.
  • Muista pitää taukoja. Keho ja mieli kaipaavat liikettä!
Ei rekisteröityjä kommentteja